• FABRIKK: Oppdretts-laks foredles på fiskeribedriften SalMar på Frøya i Trøndelag. Nå vil selskapet flytte lakseoppdretten langt til havs. FOTO: SCANPIX

Salmar sender lakseoppdrett til havs

Oppdrettsselskapet Salmar er klar til å bygge enorme havbaserte anlegg som både skal være rømningssikre og redusere problemene med laksesykdommer.