De to forsyningsskipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf», som begge er blitt drevet i Brasil, ble i andre kvartal solgt for til sammen nærmere 380 millioner kroner. Det ga en regnskapsmessig gevinst på 78,2 millioner kroner, og tilførte Eidesvik Offshore 190 millioner kroner i netto likviditet.

Borgny Eidesvik er hovedaksjonær i det børsnoterte seismikk— og subsearederiet på Bømlo sammen med Lars Eidesvik. Til sammen eier de 67 prosent av Eidesvik Offshore.

Rederiet har fått levert ett nybygg og kjøpt et brukt supplyskip i første halvår, og driver for tiden 25 skip, de fleste heleide.

— Vi er fornøyd med halvårsresultatet, i den forstand at det er som ventet, kommenterer administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Han sier at stabile og forutsigbare resultat gjenspeiler rederiets kontraktsfilosofi.

— Vi prøver å sikre tonnasjen på lange kontrakter, og har dermed lite eksponering mot et ganske følsomt spotmarked, sier han.

For resten av 2012 venter rederiet stabil inntjening, uten store endringer.

— Vi tror på et positivt marked både innen seismikk og subsea. For forsyningsskip tror vi derimot at det vil gå noe tid før markedet er i balanse. I øyeblikket er det et veldig dårlig spotmarked. Men det svinger mye. Bare for et par måneder siden fikk man godt betalt, sier Meling.

Men Eidesvik Offshore har bare ett forsyningsskip i spotmarkedet, og merker derfor lite til oppdragstørken der akkurat nå.

Rederiet skal få levert to skip i annet halvår. Ett forsyningsskip som leveres om en måned skal inn i en ettårskontrakt med Statoil, mens et subseaskip som overtas i desember skal gå inn i en åtte års kontrakt med oljeserviceselskapet Subsea Seven.

Eidesvik Offshore ASA – 1. halvår 2012 2011
Driftsinntekter 535,8  499,5
Driftsresultat 185,5 121,3
Resultat før skatt 145,1 171,2
  • Tall i millioner kroner