Les også:

Renteoppgangen demper ikke nyboligmarkedet, i alle fall hvis vi skal tro tilbyderne av nye boliger.

— Boligkjøperne har forlengst priset inn økte boliglånsrenter, og det er faktorer som lønnsvekst, befolkningsvekst og arbeidsinnvandring som driver salget, sier Magnus Hvam, sjef i Skanska Bolig.

Renten er ikke avgjørende

Skanska Bolig opplever ingen nedgang i salget av nye boliger etter at Norges Bank for to uker siden hevet styringsrenten 0,25 prosent poeng. Det var den første rentehevelsen på over ett år, og nye rentehopp er varslet i september og desember.

De aller fleste bankene har nå fulgt opp Norges Bank og hevet utlånsrentene på boliglån, men dyrere lån og flere rentehopp får begrenset effekt på etterspørselen etter nye boliger, spår administrerende direktør i Skanska Bolig, Magnus Hvam.

— En årlig økning i lønninger på rundt fire prosent og en befolkningsvekst på 25-30 prosent i de største byene frem til 2030, er de viktigste driverne. Vi ser at rentenivået var en langt sterkere faktor for boligkjøperne tidligere enn den er i dag. De fleste har allerede forberedt privatøkonomien på at renten skal videre opp, sier Hvam.

Han viser til et fortsatt godt salg på Skanska Boligs prosjekter selv etter økte lånerenter. Ved salgsstart på prosjekter i Oslo og på Ski har boligkjøpere stått så lenge som 33 timer i kø for å sikre seg drømmeboligen.

Må flere rentehevelser til

Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS, kan også fortelle at salget av nyboliger går bra for tiden.

— Salget av nye boliger er svært godt og vil sannsynligvis holde seg godt i tiden fremover, sier han.

Pettersen sier at forrige renteheving ikke har lagt noen demper på markedet så langt, og at det må komme flere økninger i renten før det eventuelt får en negativ effekt på boligsalget.

Har tro på godt marked fremover

Emil Paaske, regiondirektør i Veidekke Eiendom, kan fortelle at de også opplever et meget godt salg av nye boliger.

  • Vi opplever at kjøperne bruker tid på sin beslutning, og at de fleste også har tenkt mye på fremtidig økonomi og eventuelle rentehevelser når de kjøper. Befolkningsveksten er høy og innflyttingen er høy, og det er avgjørende for boligsalget, sier han.

Paaske sier at Veidekke har tro på at det kommer til å være et godt marked fremover, fordi flere og flere trenger et sted å bo, og da særlig i Stor-Oslo.

— De aller fleste som kjøper i dag er ikke spekulanter, men folk som skal bo der selv, og det er rentenivå og etterspørsel som styrer salget. Jeg tror det må mer til enn to til tre rentehevelser for at markedet skal roe seg, sier han.

Nyboligsalget går unna

De siste tallene fra Econ Nye boliger som ble offentliggjort i slutten av april, viste at salget av nye boliger hadde gått bra. 10 prosent av de nybygde boligene i markedet var solgt, og det er første gang siden februar 2007 salgstakten har vært så høy.

Høyest er prisene på Oslo vest/sentrum med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 56.600 kroner, og det laveste gjennomsnittet finner vi i Hedmark med 23.200 kroner.

Boligbyggingen tar seg opp

Samtidig er byggingen av nye boliger på sitt nest høyeste nivå siden 1999, og det er leiligheter i storbyene det bygges aller mest av, viser de ferskeste tallene fra Boligprodusentenes Forening.

Det ble i første kvartal i år igangsatt bygging av 114 prosent flere leiligheter enn i de tre første månedene i fjor, og hvis dette fortsetter, kan det bli bygget 30.000 nye boliger i år.