Berge Gerdt Larsen tømte riggselskapet Petropod for penger rett før det gikk konkurs i fjor, hevder bostyreren.

Nå er bergenseren saksøkt for 125 millioner som konkursboet vil ha tilbake, skriver Dagens Næringsliv i dag.

Konkursbehandlingen startet i april i fjor på Cayman Island. Larsen skal ha tømt selskapet via et selskap han kontrollerer i Singapore.

Ingen forklaring

Bostyreren mener pengene ble tatt ut mens gjelden i selskapet var større enn verdien på eiendelene.

Etter flere henvendelser, har bostyret ikke fått noen meningsfull forklaring på hvorfor pengene ble flyttet ut av selskapet like før konkursen, skriver bostyreren i stevningen.

Berge Gerdt Larsen har bygget opp flere riggselskap, men det er bare Petrolia Drilling som nå ikke er konkurs, i følge Dagens Næringsliv.

TOMT KONKURSBO. Han har ikke gitt noen forklaring på hvorfor pengene ble tatt ut av selskapet, mener bobestyreren. (FOTO: Håvard Bjelland)