Remfeldt hadde gjennom sitt selskap Tide Eiendom saksøkt Ica Norge og eiendomsselskapet Banus AS for inntil 800.000 kroner i tapte leieinntekter.

I Bergen tingrett tapte han saken fullstendig, og må i stedet ut med 96.000 kroner til de saksøkte.

Tide kjøpte i 2008 tomten ved siden av Rimi i Øvregaten for 6,2 millioner kroner. Tomten består av ca. 50 parkeringsplasser til utleie. Tvisten knyttet seg til om Ica og Banus har rett til vederlagsfri parkering på deler av tomten.

Selger av tomten var Øvregaten Eiendom, et selskap som senere er gått konkurs. Samme selskap solgte i 2006 huset der Rimi driver butikk i Øvregaten til Nordnes Eiendom, et selskap eid av Jarle Nordnes. Med på lasset fulgte en avtale om vederlagsfri bruk av tolv parkeringsplasser.

I 2008 var huset solgt videre til Banus AS, et selskap eid av Trond Nielsen, svogeren til Jarle Nordnes. Dette salget var ikke tinglyst, og Remfeldt fant ingen heftelser i grunnboken før kjøpet av tomten.

I retten ga partene forskjellige forklaringer om hvilken informasjon som var gitt omkring leieavtalen.

Remfeldt hevdet at han ikke ble fortalt om Icas bruksrett før han kjøpte tomten. I tillegg mente han at en slik rett uansett var falt bort etter at det siste salget av huset ikke ble tinglyst.

Men retten har i sin dom konkludert med at avtalen om fri bruksrett fortsatt er gyldig. Retten sier også at Ica og Banus ikke mister sine rettigheter som følge av manglende tinglysning, og begrunner det med at Remfeldt burde undersøkt bedre hvilke avtaler som var inngått.

Ole Jacob Remfeldt sier at han ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen.

— Det er kostnader og risiko forbundet med en anke, så det må jeg bruke litt mer tid på å vurdere, sier han.