Nå saksøker Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) underleverandørene Multiconsult og Norsk Betongindustri (Nobi) for å få erstatning for forsinkelsene og meromkostningene.

— Å få refundert 200 millioner kroner vil utvilsomt bety en finansiell styrking for oss. Vi mener vi har en god sak, sier direktør i SiB, Per Kristian Knutsen.

Opprinnelig skulle boligprosjektet, bygget som modulbygg, koste 450 millioner kroner. Stykkpris pr. hybelenhet skulle være 600.000 kroner. Når hyblene er innflytningsklare neste torsdag, har de kostet 200 millioner mer.Første forsinkelse kom da morselskapet til totalentreprenøren Faktor Industrier gikk konkurs i september 2011.

Da de problemene ble løst, ble det avdekket en gedigen konstruksjonsfeil. Svalgangene i prosjektet var betydelig underdimensjonert. Ved vindstyrke liten kuling måtte alle bygningsarbeiderne ut av bygget.

Feilen ble funnet, og medførte betydelige merkostnader.

Overskridelsene tilsvarer 333 studentboliger med stykkprisen som var gjeldende da prosjektet ble vedtatt i 2006.

— Prosjektet har vært preget av utfordringer vi ikke kunne forutse. Nå gjenstår det bare kosmetiske ting før studentene kan flytte inn, men vi kommer i mål til neste torsdag, sier Knutsen.

Uforstående til stevning

Multiconsult stiller seg uforstående til hvorfor de er stevnet.

— Vi har bare hatt en del av prosjektet, og det fremgår ikke tydelig av stevningen hva vi skal ha gjort feil, sier Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i Multiconsult.

De bisto totalentreprenøren Faktor Industrier i byggeprosessen.

— Det er SiBs totalentreprenør som har ansvaret for at det er mye her som er blitt problematisk. Hadde ikke morselskapet deres gått konkurs, tror vi at SiB ville stevnet Faktor i stedet. Det var de som hadde ansvar for å få planlagt og bygget Grønneviksøren, sier han.

— Vi er bare en av mange som har bistått Faktor med råd og prosjektering, og har jobbet med ventilasjonsprosjektering, geoteknikk og totalkonsept for stabilitet, sier Madsen.

- Feil i konstruksjonen

Advokat for Norsk Betongindustri (Nobi), Svein-Dag Karlstad i advokatfirmaet Schjødt, vedgår at det er gjort feil i byggeprosessen.

— Hovedproblemet er at Faktor og Multiconsult har glippet med den totale konstruksjonen. De store feilene ligger hos Faktor eller Multiconsult, ettersom Multiconsult var Faktors prosjekterende. Nobi har kun deltatt i betongdelen, men er innforstått med at det kan være gjort noen enkeltstående feil i betongkonstruksjonen. Da snakker man om helt andre beløp enn det som er presentert her. Vi mener det er snakk om beløp under ti prosent av det som blir avkrevet, sier Karlstad.

Nobi mener problemene kunne vært løst langt rimeligere.

— De feilene som er gjort, mener vi kunne vært ordnet innenfor konstruksjonen slik den var. Her er det bygget på nytt, og derfor er kostnadene blitt ekstremt høye, sier Karlstad.

Husbankstøtte i fare

Grønneviksøren er finansiert gjennom lån i DNB og hos Husbanken. Ekstrakostnadene medførte at pris pr. hybel ble dyrere enn prosjektert, og dermed kunne SiB risikert å miste lånet fra Husbanken.

— Vi har hatt en konstruktiv dialog med Kunnskapsdepartementet om hvordan dette skulle løses. Uten lånet fra Husbanken hadde vi fullfinansiert hos vår bankforbindelse DNB, sier Knutsen.