Creacon er driftsselskapet bak barne-TV-serien Vennebyen, som Carl Christian Hamre har bygget opp fra grunnen.

Til Vest24, som omtaler søksmålet, sier Creacon-styreleder Bjørn Østbø at Hamre ble oppsagt i en nedbemanningsprosess for å redusere kostnader. Vennebygründeren er for tiden sykemeldt.

Ifølge avisen har Hamre nå saksøkt Creacon Entertainment, Creacon Productions og morselskapet Creacon International Holding — som første ledd i en arbeidsrettssak.

Strategiendring

— Eierne og långiverne har investert opp mot 190 millioner kroner i Creacon, så langt uten avkastning. Selskapets styre fant det nødvendig med en strategiendring i flere trinn, og en bemanningsreduksjon fra 40 til fem ansatte over den siste to års perioden, sier Østbø til BA.

Jeg tror nok du kan legge tilgrunn at det er sårt for ham

Stig Åkenes Johnsen, Hamres advokat

Og fortsetter:

— I den siste nedbemanningsrunden ble Carl Christian Hamre sagt opp, og det begrunnes med behovet for å redusere kostnader. Han har hatt millionlønn i selskapet og tidligere vært daglig leder, og hatt muligheten til å bygge det opp, så langt uten avkastning for eierne.

Østbø mener oppsigelsen av Hamre har skjedd etter reglene i Arbeidsmiljøloven.

Det er Hamres advokat, Stig Åkenes Johnsen, svært uenig i.

Til BT sier han dette:

— Carl Christian Hamre mener at han er usaklig oppsagt, og han er ikke enig i oppsigelsen, sier Johnsen.

- Oppsigelsen knyttet til lisensrettigheter

Hamre mener ifølge advokaten at han er sagt opp av andre grunner enn det som er oppgitt i stevningen.

— Vi mener at det ligger andre årsaker til grunn for oppsigelsen. Vi mener oppsigelsen er knyttet til uenhighet rundt lisensrettigheter, sier Johnsen.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljer i Hamres konflikt med styret og investorer vedrørende lisensrettighetene.

Større nedbemanningsprosess

Daglig leder i Creacon Entertainment, Linda Vabø, bekrefter at selskapet har vært gjennom en større nedbemanningsprosess.

Vi har gjort store investeringer i Vennebyen som merkevare

Linda Vabø, leder i Creacon Entertainment

Nedbemanningen har pågått i flere faser, og Hamre var i den siste gruppen av ansatte som ble oppsagt i sommer. Vabø forteller at i denne perioden har selskapet gått fra 40 til seks ansatte.

— Vi har i lengre tid hatt en prosess det vi har gjennomført ulike tiltak for å oppnå lønnsomhet, forteller Vabø.

Vabø forteller at store deler av virksomheten i dag er outsoucet som et naturlig virkemiddel for å få ned kostnadene.

— Vi har gjort store investeringer i Vennebyen som merkevare. Med disse tiltakene vil vi sørge for at selskapet får en god lønnsomhet, og dette vil komme alle aksjonærer til gode, også Carl Christian Hamre.

Vabø anslår at selskapet ser for seg å kunne levere lønnsomme resultater om 18 til 24 måneder.

Diskusjoner rundt rettighetene

— Å bygge Vennebyen videre, krever en langsiktig plan. Heldigvis har vi hatt lojale eiere som har tro på konseptet og har backet oss opp hele veien, sier hun.

- Har dere hatt andre uenigheter med Hamre?

— Det har vært noen diskusjoner rundt rettighetene til Vennebyen. Utover dette, har jeg ingen annen kommentar enn at dette dreier seg om en rettmessig oppsigelse.

- Rett til å stå i stillingen

Hamres advokat, Stig Åkenes Johnsen, sier de sendte stevningen til retten for cirka tre uker siden.

-Nå skal arbeidsgiver komme med et tilsvar. Så blir det innkalt til etplanleggingsmøte i retten. Der blir det rutinemessig diskutert om såkaltrettsmekling er en mulighet, sier Hamres advokat om prosessen videre.

Rettsmeklingvil si at en dommer settes inn for å mekle mellom partene, noe begge partene mågå med på.

Nestesteg er rettssak. Ifølge Johnsen kan det gjerne gå et halvt år før saken eventueltkommer opp.

— Hamre er sykmeldt nå, men han har også vært i jobb etter atoppsigelsesfristen gikk ut. Så lenge saken verserer for retten, har han rett tilå stå i stillingen. Med mindre retten avgjør noe annet, sier Johnsen.

-Hvordan opplever Hamre denne saken?

— Jeg tror nok du kan legge tilgrunn at det er sårt for ham som gründer og opphavsmann å havne i dennesituasjonen.

Creacon Entertainment (tall i mill. kr) 2013 2012
Driftsinntekter 4,4 5,7
Driftsresultat -29,8 -29,0
Resultat før skatt -30,0 -29,4
«LØNNSOMHET»: - Vi har i lengre tid hatt en prosess det vi har gjennomført ulike tiltak for å oppnå lønnsomhet, sier Linda Vabø, daglig leder i Creacon Entertainment.
CreaCon