— Vi tar dette inn for retten for å få en avklaring før man blir pensjonist, sier Larsens advokat, Tormod Torvanger, til Dagens Næringsliv.

Det er to ulike skattesaker Berge Gerdt Larsen er innblandet i. Den første dreier seg om et obligasjonslån som to av Larsens private selskaper ga til det børsnoterte oljeselskapet DNO.

Ifølge DN mener Skatt Vest at Larsen burde skattet av gevinsten han fikk da dette lånet ble konvertert i år 2000. Gevinstskatten som ifølge ligningsmyndighetene skal være unndratt, er på 11 millioner kroner.

Larsen benekter at gevinsten ved utlånet er skattepliktig, da lånet ikke kunne omsettes.

Den andre skattesaken dreier seg om hvorvidt Berge Gerdt Larsen burde betraktes som en konsulent eller ansatt da han jobbet for DNO fra 2000 til 2005. Skatt Vest mener Larsen reelt sett var ansatt, og at DNO dermed skylder arbeidsgiveravgift på 2,5 millioner kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv begynte Skatt Vest å se på skattesakene mot Larsen allerede i 2002.