Broren Sivert (22) har klart seg med kutt fra 41 til 22 og søster Grethe (28) fra 38 til 20 millioner, viser likningsprotokollene som ble lagt ut fredag.

Far og datter Birgit, som driver familiens investeringsvirksomhet, er hardt rammet av to dårlige år for norsk næringsliv.

Nå må det ikke glemmes at kursene på aksjer sist nyttår lå på et absolutt bunnivå. Hittil i år har kursene økt vesentlig. Derfor har også Nistadfamiliens investeringsvirksomhet trolig bedret seg kraftig i løpet av året.

Tatt risiko

Nistad har lenge vært kjent som en næringslivsaktør som har tatt sjansen på så vel gründervirksomhet som prosjekter innen ny teknologi. Han har også satset på tradisjonelle investeringer i alt fra Tordenskjold og oppdrettsfisk — to store tapsobjekter - til eiendom.

I motsetning til mange andre, så har ikke trygg pengeplassering i eiendommer vært hans store lidenskap.

I Nistadfamiliens to hovedselskap ble det i fjor bokført tap på til sammen 112 millioner kroner.

109 mill. i tap

Når vi ser på alle selskapene Einar Nistad i høst var registrert med verv i, så har selskapene totalt tapt 109 millioner. Egenkapitalen er redusert fra 267 til 160 millioner kroner.

Nistads formue skriver seg fra salget av Mekka-kjeden til Stein Erik Hagen og Haakon-gruppen på 80-tallet. Den gang ble det antydet at Nistad fikk ca. 300 millioner for kjeden. Verdien er fordelt på ham og barna, ved forrige årsskifte kan verdien ha vært nær halvert.

Det største enkelttapet i 2002 har selskapet Nordås Invest måttet ta. Her er datteren Birgit daglig leder. Selskapet røk på minus 96 millioner før skatt i fjor, mens tapet i 2001 var 62 millioner kroner. Egenkapitalen i dette selskapet alene er redusert fra 153 millioner i 2001 til 57 millioner ved sist nyttår.

Som far så datter

For Birgit Nistad er 90 prosent av skattepliktig formue forduftet på to år. Raset kom fra 2001 til 2002, da formuen falt fra 35 til 3,2 millioner.

Faren Einar har klart seg prosentuelt noe bedre, men en nedgang fra 136 millioner i 2001 til 36 millioner i fjor merkes nok også.

Sønnen Sivert har klart seg langt bedre. Han hadde en formue på 41 millioner i 2000. I 2001 var den sunket til 39 og endte på 22 i 2002. Søster Grethe hadde tilsvarende nedgang fra 38 til 20 millioner, men familiens beste inntekt: 406.000 kroner.

Mens Birgit kom ut med null i inntekt i fjor, havnet Sivert på 104.00 og Einar på 194.000 kroner. Likningsdata var ikke oppgitt på de andre søsknene Eli (31) og Eivind (24).

Einar Nistads (71) formue droppet på tre år fra 201 millioner til skarve 35 millioner.
Bjørn Erik Larsen