• Video er mye enklere, sier fylkesmann Anne Karin Hamre.

Deltakelse i prosjektet «Kunnskap krysser grenser» i 2011 ga store innsparinger for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Sogn Avis skriver at Fylkesmannen, som er kongen og regjeringens representant i fylket, gjennomførte 172 videomøter istedenfor fysiske møter.

Det reduserte kostnadene kraftig. I tillegg ga det en betydelig miljøgevinst:

  • Redusert bil— og flytransport: Rundt 16.000 kg CO2
  • Redusert reisetid: Om lag 1118 reisetimer
  • Redusert reisekostnad: Om lag 264.000 kroner
  • Redusert utgift kost og losji: Om lag 74.500 kroner Fylkesmann Anne Karin Hamre anslår overfor bt.no at en time koster 300 kroner i snitt. Det betyr en total innsparing på 673.900 kroner.

Det har gitt mulighet til en ekstra stilling på planavdelingen.

— Vi bruker pengene til å utvikle organisasjonen, og bli bedre i stand til å drive rettledning og rådgivning overfor kommunene. Vi har frigjort ressurser til en ekstra stilling. Det kan vi ta oss råd til fordi vi sparer på andre områder, sier Anne Karin Hamre.

«Mye enklere»

Videokonferanse er ingen nyhet hos Fylkesmannen i det langstrake fylket. Med landbruksavdelingen i Førde og resten i Leikanger kom videomøter i gang allerede på starten av 90-tallet.

— Vi har utvidet mot flere samarbeidspartnere. Det er mye enklere og mer effektivt. Vi må spare der det er mulig, sier Hamre.

— Det er langt til Selje og Gulen - også for dem. Så dette betyr innsparing også på andre siden, påpeker hun.

Oslo henger etter

Dersom et eksternt møte er ment å vare i mindre enn to timer, skal det som hovedregel avholdes videokonferanse.

En undersøkelse gjort av Vestlandsforskning viser av bedrifter i distriktene er bedre utstyrt for videomøter enn bedrifter i sentrale strøk. De fleste kommunene i Sogn og Fjordane har nå fått videostudio.

— Vi kunne tenkt oss at sentrale organer og myndigheter brukte mer video, sier Anne Karin Hamre.

Kan ringe Sponheim på PC-en

Embetets reisebudsjett ble redusert med fem prosent i 2012 sammenliknet med i fjor, og økt bruk av elektroniske møter er et viktig tiltak for å nå dette målet.

Fylkesmennene har nå fått sin egen IKT-strategi, og med et nytt verktøy kan Hamre ringe sin kollega Lars Sponheim fra PC-en.

— Vi og Hordaland er blant de første embetene som får dette, sier hun.

PS! Også Sogn og Fjordane fylkeskommune er flinke til å spare. Fylket presenterte et overskudd på 27 millioner tirsdag, etter store innsparinger på flere felt.