Fra og med i dag er 15.000 barnehagebarn og skoleelever i Bergen rammet.

Fra og med i dag og i morgen trappes streiken i offentlig sektor kraftig opp. I Bergen blir alle bydeler rammet når 63 skoler og 62 barnehager reduserer tilbudet eller stenger helt. Lærere, sykepleiere, fysioterapeuter og søppeltømmere er blant de mange yrkesgruppene som går ut i streik. Kjell Gunnar Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved NHH og ekspert på arbeidsmarkedsøkonomi, mener imidlertid at streiken ikke vil vare veldig mye lenger.

— For det første: Dette er en rimelig streik. Offentlig sektor har kommet lenger og lenger bak privat sektor, og nå føler de at det er nok. Men samtidig er det relativt små forskjeller mellom partene, så jeg forventer at de kommer til enighet denne uken, sier han.

- Kjent mønster

Men hvis det ikke skjer, kan streiken enten bli langvarig, eller man får tvungen lønnsnemnd, der lønnsoppgjøret blir avgjort av den statlige Rikslønnsnemnda. Salvanes har mest tro på det siste.

— Jeg tipper det blir tvungen lønnsnemnd hvis streiken fortsetter i en uke til. Det er ikke gunstig for noen av partene at streiken fortsetter utover det, sier NHH-professoren, som mener streiken har fulgt et kjent mønster frem til nå.

— Man starter forsiktig, med få streikende, og man vet at ingenting skjer de første dagene. Det neste trekket er en opptrapping, som er det som skjer nå, men da kan streiken vanligvis ikke vare lenge. Det vil bli problemer med alt fra rotteplager på grunn av bosset, til foreldre som må være hjemme med barna. Det betyr at det i neste omgang blir forhandlinger, og på sikt på løsning, sier Salvanes.

Uenig om vekst

Kristin Nergård, forsker på fagforeninger og lønnsforhandlinger i FAFO, tror også at partene snart vil gå til forhandlingsbordet.

— Det er lite sannsynlig at man vil streike særlig lenge uten at partene prøver å få til en løsning, sier hun, som viser til at den forrige streiken i offentlig sektor varte i 13 dager.

Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud er selv tatt ut til streik, sammen med hele Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Bergen. Han mener imidlertid konflikten bør være løsbar uten veldig store innrømmelser fra noen av partene.

— Jeg sitter ikke ved forhandlingsbordet, men det virker som om det mest går i uenighet om hvor mye lønnen i privat sektor vil vokse i løpet av året, først og fremst om det blir litt mer eller litt mindre enn fire prosent. Men man kunne kanskje få til en ordning der offentlig ansatte får en ekstra lønnsøkning hvis veksten i privat sektor er større enn antatt? sier han.

Hva mener du om streiken? Si din mening under!