Resolusjonenom næringsliv som ble vedtatt lørdag formiddag, handlet nemlig i stor grad omskatt. Færre skal betale toppskatt, og minstefradraget må heves, kreverlandsmøtet.

Høyrevil dessuten redusere formueskatten, som partiet mener tapper bedriftene forbetydelige midler fordi eierne må ta penger ut av bedriften for å betale skatt.

Detsamme gjelder arveavgiften, som spesielt rammer familieeide bedrifter. Høyreønsker også at kommunen skal få en andel av selskapsskatten. I dag går depengene rett til staten, noe som gir lite insentiv til kommunene for å værenæringsvennlige, mener Høyre.

Ogsåsamferdsel er en del av næringslivsresolusjonen. Høyre vil øke investeringene ivei og jernbane, blant annet gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS).