Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag formiddag frem sin konjunkturrapport, der de kommer med sine anslag for økonomien fremover, både i Norge og internasjonalt.

Det har vært svak vekst i norsk økonomi det første kvartalet i år, på bare 0,1 prosent, noe som er litt svakere enn de to foregåene kvartalene.

Selv om veksten er svakt økende og SSB forventer en gradvis økende vekst fremover, venter de at ledigheten kan komme til å øke i flere år fremover.

Ledighetstopp i 2012

— Vi tror ikke det blir noen renteøkinger i år eller første halvår av 2011. Vi tror ikke renten i euroområdet vil øke før i annet halvår neste år og vi tror dermed at heller ikke norske renter settes opp før annet halvår. Så ser vi for oss en gradvis oppgang opp til normalnivå på fem prosent i slutten av 2013, sier Torbjørn Eika, forsker i SSB til Aftenposten.

SSB tror det vil ta tid før veksten i produksjonen fører til høyere sysselsetting. Produktivitetsvekst og økt gjennomsnittlig arbeidstid demper økningen. På grunn av ventet utvikling i befolkningens størrelse og sammensetning mener SSB at ledigheten vil øke moderat i de neste årene.

De tror en topp blir nådd i 2012 med en ledighet på fire prosent.

Europakrisen

Krisen i Europa er selvsagt av avgjørende betydning for den norske økonomien. Utviklingen hos Norges handelspartnere er fortsatt svak. Oppsvinget etter finanskrisen lar vente på seg.

Forsker Torbjørn Eika peker under presentasjonen på at tiltak mot finanskrisen har gitt høy statsgjeld og store underskudd i en rekke OECD-land.

Den siste tiden har både spanjoler og grekere avholdt massedemonstrasjoner og streiket mot regjeringenes planlagte kutt i offentlig sektor.

Frykten for mislighold av statsgjeld ga skyhøye renter på statsobligasjoner og har satt euroen under kraftig press.

SSB peker på at finansmarkedene dermed tvang myndighetene til å stramme inn den offentlige økonomien. Slike innstramminger hindrer veksten som landene trenger for å komme seg ut av finanskrisen.

Store forskjeller

Forskjellen mellom utviklingen i Norge og våre handelspartnere er markant. Eika peker på at norske renter er nesten to prosentpoeng over renten i euroområdet.

SSB spår en relativ stabil kronekurs fremover. Med en relativt sterk krone og ikke minst en helt annen lønnsutvikling enn Europa, tror de det blir en beskjeden eksportvekst fremover.

— Vi taper konkurranseevne. Kronekursen blir høy og lønnsveksten i Norge er høyere enn i andre land. Vi må vente helt til 2012 før vi er tilbake på nivået som 2007, før finanskrisen slo til, sier Eika.

De høye kostnadene vil gi tapte markedsandeler mener Eika.

Bedre i Asia og USA

Husholdningens etterspørsel er svak i flere land. Folk sliter med høy arbeidsledighet, lønnskutt og formuestap.

Det ser heldigvis mye bedre ut i Asia og også USA. Veksten i Kina og Asia er positiv for Norge fordi den driver råvareprisene og oljeprisen oppover.

Forsker Torbjørn Eika i SSB la i dag frem konjunkurrapporten. FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX
I Spania fortviler ansatte i offentlig sektor over regjeringens planer om lønnskutt på fem prosent. Regjeringen skal spare 120 milliarder kroner i løpet av to år. FOTO: CRISTINA QUICLER/SCANPIX