I tillegg må SOS Rasisme betale over 800.000 kroner i sakskostnader, melder Haugesunds Avis' nettutgave.

LNU anklaget organisasjonen for over flere år å ha oppgitt høyere medlemstall enn de har grunnlag for. Paraplyorganisasjonen mener også at mye av midlene som er tildelt SOS Rasisme fra flere offentlige institusjoner, har blitt værende i sentralleddet framfor å bli fordelt til lokallagene.

I dommen som falt torsdag, konkluderer Haugaland tingrett flere ganger med at SOS Rasisme hadde som mål å presentere et så høyt medlemstall som mulig, for slik å kunne få flere midler.

Nekter for juks

Den antirasistiske organisasjonen har avvist alle påstander om medlemsjuks og hevder det er ledd i en heksejakt.

Nestleder Kenneth Fuglemsmo i SOS Rasisme mener dommeren har misforstått.

— Dommeren har kjøpt motparten sine argumenter uten å ta hensyn til alt det som vi har lagt fram, sier Fuglemsmo til NRK.

Det er ikke avgjort om organisasjonen vil anke dommen.

Tok arrest i eiendeler

SOS Rasisme er også anmeldt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I tillegg har Oslo kommune krevd 2,2 millioner kroner tilbakebetalt fra organisasjonen. SOS Rasisme mottar offentlig støtte for medlemmer under 26 år.

SOS Rasisme har hevdet at organisasjonen talte 37.000 medlemmer i 2008. Ifølge LNU er det reelle tallet trolig om lag 5000.

Sist uke tok namsmannen i Haugesund arrest i alle SOS Rasismes eiendeler, totalt verdier for nettopp 9,7 millioner kroner.