SAS-konsernet skal spare ytterligere 2 milliarder svenske kroner, etter et underskudd på nær 3 milliarder svenske kroner i 2009. Rundt 650 stillinger forsvinner.

I fjerde kvartal i fjor ble tapet før skatt på 1,5 milliarder svenske kroner. Analytikere hadde regnet med et tap på rundt 500 millioner.

I samme periode i fjor var SAS’ tap på 360 millioner.

Det nye spareprogrammet innebærer at 650 stillinger forsvinner fra SAS-konsernet i Norden. Forrige runde med nedskjæringer berørte om lag 3000 personer.

Ifølge selskapet har spareprogrammet Core gitt kostnadsreduksjoner på 2,2 milliarder svenske i 2009. De nye tiltakene ventes å gi effekt fra 2010 til 2012, med størstedelen i år.

SAS-ledelsen har inngått en avtale med fagforeningene til piloter og kabinansatte med en «tydelig uttalt målsetting» om besparelser på ytterligere en halv milliard kroner, ifølge nyhetsbyrået TT.