Høyesteretts ankeutvalg har avvist SAS’ anke over dommen fra Borgarting lagmannsretts i mars i år, der SAS ble dømt til å betale Norwegian erstatning og sakskostnader for misbruk av Norwegians forretningshemmeligheter.

Lagmannsrettens dom fra 6. mars er dermed rettskraftig, og tilkjente erstatningsbeløp og sakskostnader skal nå utbetales.

— Det er svært gledelig at det nå endelig kan settes sluttstrek i denne saken etter at Norwegian har fått medhold i tre forskjellige rettsinstanser. Dette viser at rettssystemet fungerer og at uetisk atferd over tid får økonomiske konsekvenser, sier administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos.

Lagmannsretten har dømt SAS til å betale 160 millioner kroner til Norwegian, samt sakskostnader på 6,8 millioner kroner fra tingretten, og 7,8 millioner kroner i sakskostnader fra lagmannsretten. Totalbeløpet blir dermed nesten 175 millioner kroner.