Tolv flyselskaper er ilagt til sammen 800 millioner euro, tilsvarende 6,5 milliarder kroner, i bøter av EU-kommisjonen, skriver Le Monde. Blant selskapene er KLM, Air France og British Airways.

EU-kommisjonen har i over fire og et halvt år etterforsket 26 flyselskaper for ulovlig prissamarbeid om flyfrakt.

Selskapene har allerede betalt bøter for den ulovlige virksomheten i USA og inngått forlik med en rekke kunder i USA og Canada om erstatning.

Dette er andre gang SAS tas for kartellvirksomhet, etter at EU-kommisjonen i 2001 idømte SAS og Maersk Air bøter på 300 millioner kroner for å ha inngått hemmelige avtaler om å dele markedet for internasjonale flyginger fra Billund og København.