Avtalen med fire forbund for kabinansatte og fire flygerforbund ble inngått natt til fredag. Den omfatter flere sparetiltak blant annet for lønn og pensjon, heter det i en pressemelding fra SAS.

Flyselskapet skal gjennom en emisjon hente inn 5 milliarder svenske kroner fra eierne, blant dem den norske staten. De skandinaviske myndighetene har krevd at de ansatte bidrar med en halv milliard kroner i kutt for at eierne skal bli med på emisjonen.

Sparer 7,8 milliarder Totalsummen for SAS’ spareavtaler med fagforbundene i 2009 og 2010 er på 2,1 milliarder svenske kroner. Den totale sparepakken Core SAS er oppe i 7,8 milliarder.

— Avtalen med fagforbundene er avgjørende i den pågående emisjonen, og forhandlingene har vært veldig intensive og konstruktive, skriver administrerende direktør Mats Jansson i en kommentar.

— Kostnadskutt på 500 millioner i samleavtalen viser en sterk felles innsats i SAS for fremtiden.

- Gledelig dag

— Dette er en gledelig dag. Alle har gått med på spareplanen som var avtalt, sier Jon Lyng, leder i Norsk Kabinforening.

Det har vært uenighet mellom fagforeningene i de skandinaviske landene om planen. Den danske kabinforeningen CAU har blant annet krevd at kun dansk personell skal betjene flyginger til og fra Københavns Kastrup-flyplass.

— Vi valgte tidlig å oppfylle forpliktelsene som ansatte. Nå er det opp til eiere og ledelse å jobbe videre med den offensive forretningsplanen. Vi støtter denne planen fullt ut, sier Lyng til NTB.