Det bergenske børskonsernet TTS har stopper arbeidet på bygging av to landborerigger for det børsnoterte sotraselskapet Ability Drilling.

Sotraselskapet svarer med å trekke seg fra kontrakten for bygging av landrigg nummer to i en lang serie. De grunngir dette med at garantiarbeid etter at riggen ble levert.

**Les også:

Dobbelt råka av oljeprisfall**

— Ikke betalt

Konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS hevder at det er forhold hos kjøper selv som har ført til det forsinkede garantiarbeidet.

— Forsinkelsene kvalifiserer under enhver omstendighet ikke til heving av leveringskontrakten, og den vil bli bestridt av oss, sier Neteland til bt.no.

Han mener at utspillet fra Ability Drilling skyldes at TTS sitt datterselskap i Kristiansand, TTS Sense - som bygger riggene - har stoppet arbeidet på rigg nummer tre og fire.

– Vi har ikke mottatt betaling. De skylder oss i størrelsesorden 100 millioner kroner. Derfor har vi suspendert alt videre arbeid med riggene inntil Ability har fått sikret sin økonomiske situasjon, sier Neteland.

Gjorde kupp på tilbakekjøp Bestrides

Styreleder Geir Nordahl-Pedersen og administrerende direktør Hans Petter Eikeland i Ability Drilling bestrider i en børsmelding at det er grunnlag for suspensjon.

– Vi har oppfylt våre økonomiske forpliktelser. Uansett har vi motregningsrett med erstatningskrav på 140 millioner kroner, hevder de to Ability-toppene.

– Alle leveransene fra TTS Sense har vært forsinket og ingen av de fire 250-tonns riggene fungerer i henhold til kontraktene. TTS har mottatt mer enn 400 millioner kroner i betaling for de fire riggene, skriver Ability Drilling i en børsmelding.

Styret i Ability Drilling konkluderer med at de vurderer å avbestille rigg nummer 5–9.

– En umiddelbar nedskalering av driften, kombinert med salg av overflødige eiendeler, vil sikre likviditet for videre virksomhet i Ability Drilling, heter det i børsmeldingen.

– Vi taper milliardbeløp på forsinkelsene inkludert opsjonsavtaler for bruk av riggene. Bare i Tyskland, der vi måtte gå fra en kontrakt for boring etter vannforekomster til bruk for produksjon av elektrisk kraft, lider vi et tap på 450 millioner kroner. Riggen som skulle brukes blir ett år forsinket, forteller administrerende direktør Hans Petter Eikeland.

– I Jordan måtte vi også si fra oss en boreavtale. I England ser det mørkt ut for en kontrakt vi har arbeidet for å få.

Ifølge Eikeland har en investor i Midtøsten skutt inn 75 millioner kroner i en av riggene som Ability har bestilt hos TTS Sense.

– Men vi våger ikke å bruke disse pengene så lenge vi ikke vet om riggen blir operativ. Vi tviler nemlig på om TTS klarer å oppfylle sine betingelser. Midlene står derfor fortsatt i bank.

PAUL S. AMUNDSEN (arkiv)
Odd Mehus