Planen for 2013 var å nå balanse i regnskapet, men resultatet før skatt endte på minus 61 millioner kroner. Inntektene økte med 55 millioner og er nå på 1981 millioner kroner.

Fra bedre til verre

— De tre første kvartalene utviklet seg positivt, men fra slutten av august og ut året ble det mer krevende for oss. Vi har brukt flere kilometer og arbeidstimer for å utføre de rutene som står i ruteheftet enn beregnet. Det betyr dårligere lønnsomhet, sier konsernsjef Roger Rong Harkestad.

— Hva gjør dere for å bedre på situasjonen?

— Vi jobber planmessig for å fjerne disse avvikene. Noe er innenfor vår egen kontroll, mens vi søker samarbeid med våre oppdragsgivere der det behøves.

Nye flybussruter

Harkestad forteller at økt konkurranse i de konkurranseutsatte delene slik som Flybussen, Kystbussen og turbussmarkedet, også har bidratt negativt til den økonomiske utviklingen.

Den underliggende driften er likevel positiv i fjerde kvartal, heter det i meldingen fra Tide.

Med en ny avtale på Flesland har busskonsernet søkt om å åpne en flybussrute fra Åsane og en fra Haukeland sykehus.