Om få uker settes anleggsbrakkene til 120 mann opp utenfor. Hotellet drives i dag av Petter Stordalen og har 153 rom. Det er EGD Property, der Espen Galtung Døsvig er hovedeier, som er byggeier gjennom selskapet Quality Edvard Grieg AS.

— Totalt blir det 373 hotellrom og byens største hotell når det står ferdig i 2015. Vi utvider arealet fra 15.000 kvadratmeter til nesten 31.000, forteller Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property.

Det er ikke tilfeldig at det nye hotellet får noen rom flere enn hotellet Ørnen i sentrum vil få når det står ferdig.

Seks etasjer og 400 mill.

Trondheimsfirmaet Hent AS skal stå for den storstilte ombyggingen. Hotellet er snart 30 år og består i dag av to langstrakte og knekte bygningskropper med hotellrom. En glassgård knytter dem sammen. Dessuten er det to lavere fløyer som rommer restaurant og konferanselokaler.

De to sistnevnte tilbyggene, som brukes til restaurant og konferanser, skal rives. Et betongbygg mot nord, som er parkeringsplass, skal også fjernes.

— Deretter reiser vi et nytt bygg mot vest på seks etasjer. Det skal i all hovedsak bestå av gjesterom. Videre bygger vi et nytt tilbygg mot nord og øst. Den nordre delen er på tre etasjer, den østre på seks. Vi bygger også et nytt bygg mot sør på ett hovedplan. Her kommer restaurant med 800 plass til 800 gjester, forteller Müller.

Han anslår at den nesten to år lange ombyggingen vil koste 350 millioner kroner. Dessuten skal eksisterende lokaler rustes opp for 50 millioner.

- Er det et risikofylt prosjekt?

— Det er alltid risikofylt å løfte et så stort prosjekt, og vi er avhengige av stabil oljepris og fortsatt gode konjunkturer i markedet. Vi har etablert en 20 års leiekontrakt med Petter Stordalen og Choice-kjeden. Hotellets husleie varierer etter belegg, men vi har sikret oss gjennom minimumsleie i kontrakten, sier Müller.

Skryter av kommunen

Han har klokkertro på at hotellutvidelsen vil bli god butikk for både Stordelen og EGD.

— Det ligger nær flyplassen som skal utvides. Dessuten kommer Bybanen, noe som vil gjøre det langt enklere for gjester å komme til og fra. Det er behov for flere hotellrom på Sandsli, sier han.

I 2011 hadde Quality Hotell Edvard Grieg 57,6 millioner kroner i inntekter. Før skatt var overskuddet 431.000 kroner. I fjor skal inntektene ha ligget noe høyere. Etter det BT kjenner til, håper Choice-kjeden at omsetningen mer enn dobles når utbyggingen er over i mai 2015.

Kan huse konferanser

Sølve Prestegard er direktør ved hotellet og mener de med utvidelsen vil kunne gå inn i nye markeder.

— Vi får en konferansesal på oppunder 1000 kvadratmeter. Da kan vi arrangere landsmøter og store konferanser. Dessuten får vi en restaurant med plass til 800 gjester, noe som gir oss i stand til å ta imot store grupper, men den blir også åpen for gjester som ikke bor på hotellet, sier han.