I dag mottok bergensrederiet Odfjell SE 50.7 millionerdollar fra det russiske verftet Sevmash. Beløpet utgjør 272 millioner kronermed dagens kurs. Etter en langdryg rettsprosess,forkastet russisk høyesterett anken fra verftet torsdag i forrige uke. Da haddeikke russerne annet å gjøre enn å betale for seg.

Lang prosess

Problemene startet for over seks år siden da Odfjellbestilte 12 kjemikalietankere fra det russiske verftet. Russerne fikkøkonomiske problemer og klarte ikke å levere i tide. I 2008 mistetbergensrederiet tålmodigheten med forsinkelsene, kansellerte ordren og krevde1,8 milliarder kroner i erstatning.

Etter en seig voldgiftsbehandling i Stockholm ble Sevmashidømt en erstatningssum på 270 millioner kroner pluss renter.

Medhold i retten

Flere betalingsvarsler senere stevnet OdfjellSevmash for en russisk domstol i Arkhangelsk. Rederiet fikk medhold i bådeførste instans og i ankesaken som startet 3. mars i St Petersburg.

-Vi er glade for at denne sakenhar fått en tilfredsstillende avslutning, sier adm.dir.i Odfjell SE, Jan A. Hammer i en børsmelding i dag. Han har tidligereuttrykt at han trodde russerne faktisk kom til å betale.

— Vi kan jo aldri være sikre, men vi tror at de kommertil å betale ganske raskt, sa han til BT i mars.