Bonden ville ha betre avkastning på sparepengane, og skuldar banken for at han tapte 3,5 millionar på valutaspekulasjon.

No må Sparebanken Sogn og Fjordane møte kunden i retten.

Han var i utgangspunktet villig til å ta ein viss risiko for å få avkastning på sparepengane sine, men her har banken gått ut over alle grenser. Advokat Thor Bendik Berg

— Dette er ei trist, tragisk historie. Han var i utgangspunktet villig til å ta ein viss risiko for å få avkastning på sparepengane sine, men her har banken gått ut over alle grenser. Resultatet er eit tap på rundt 3,4 millionar kroner for klienten min, seier advokat Thor Bendik Berg.

I tillegg hadde klienten eit valutalån der han krev erstatning på ein halv million etter tap han meiner banken må stå ansvarleg for.

Ville ha avkastning

Det var i 2005 at mannen i 50-åra kontakta sin lokale filial av Sparebanken Sogn og Fjordane, der han hadde vore kunde i meir enn 30 år. På konto hadde han rundt ein million oppsparte kroner, som han ønska råd om korleis eventuelt få betre avkastning på.

— Banken foreslo at han skulle satse på såkalla terminhandel med valuta, ein høgrisikoaktivitet, seier Berg.

— Ikkje nok med det, uoppfordra tilbaud banken han ei ramme på ti millionar som det kunne spekulerast for. Dette på grunnlag av ein million i eigenkapital, samt pant i hus, driftsbygningar og gard.

Ifølgje advokaten var kundens utgangspunkt at berre eigenkapitalen skulle setjast på spel, og at banken skulle syte for at engasjementet blei lukka i god tid før tapet vart så stort.

Stoppa først i 2009

I 2008 kom den sterke uroa i verdas finans- og valutamarknader, og det heile rasa.

— Min klient rakk å få eit totalt tap på rundt 3,5 millionar kroner før banken reagerte, seier Thor Bendik Berg.

— Dei mangla lenge konsesjon for denne typen aktivitet, og det viste seg å vere så som så med kompetansen. For det er jo utgangspunktet som er så gale: Bør ein bank tilrå lekfolk å satse på valutaspekulasjon, og i så fall i kva omfang? Kva kredittvurdering gjorde dei? Ti millionar kroner er openbert utanfor vanlege folk si økonomiske bereevne. Og min klient trudde han berre gambla med sparepengane sine.

Ifølge advokaten kom dei store tapa ut over hausten 2008. Ikkje før ut i 2009 reagerte banken og fekk lukka kunden sine engasjement. Då var altså heile sparemillionen pluss to og ein halv ekstra gått tapt.

Ikkje eigen pc

Sparebanken Sogn og Fjordane hadde i 2005, då dei rådde kunden sin til å starte, ikkje konsesjon til å drive slik valutahandel. Difor skal banken ha brukt DnB som partnar. Først på slutten av 2007 fekk Sparebanken Sogn og Fjordane sin eigen konsesjon frå Kredittilsynet.

— Eg ha kravd å få ut all intern dokumentasjon på avtalar, vurderingar og tilhøvet til DnB i denne saka. Kva fortalde dei eigentleg klienten min om risikoen? Det vil vi ha svar på. Det skrekkscenarioet som kom vart han i alle fall ikkje førespegla, seier Berg.

- Kva med hans eige ansvar oppe i dette?

— Han var jo med på avgjerda om å gjere dette. Men han var ikkje klar over omfanget og risikoen, og han ante ikkje at banken skulle påføre han så enorme tap. Han fekk konkrete råd, og følgde desse råda. Slike valutahandel er kompliserte saker, og han kunne lite eller ingenting om dette. Han hadde ikkje eingong eigen pc, seier Berg.

Avviser kravet

Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane, Asbjørn Nordstrand Løvik, ønskjer ikkje å gå inn i detaljane i saka før rettsforhandlingane.

— Men heilt overordna kan eg seie at vi meiner det ikkje finst grunnlag for kravet som er retta mot oss. Vi meiner at kunden sjølv er ansvarleg for dei tapa han fekk på desse investeringane. Vi vil leggje ned påstand om full frifinning. Resten av detaljane får vente til rettssaka startar, seier Nordstrand Løvik.

Rettssaka startar i Fjordane tingrett 5. september, og det er sett av fem dagar til forhandlingane.