— Jeg har et stort behov for å takke fylkesmannen. Nå er flyttingen av 350 Frank Mohn-arbeidsplasser til Florvåg tilbake på sporet.

Askøy-ordfører Knut Hanselmann (Frp) roser fylkesmann Lars Sponheim opp i skyene for måten han i siste runde har håndtert saken om flytting av hovedkontoret til Frank Mohn AS og Frank Mohn Services fra Heldal i Fana til Florvåg på Askøy.

Når flyttingen er gjennomført vil 350 av konsernets 1545 ansatte ha sin faste jobb på Florvåg, på sjøtomten der Florvåg Verk tidligere holdt til.

— Når fylkesmannen nå har trukket sine innsigelser, regner jeg med at reguleringsplanen kan gå i kommunestyremøtet 2. november. Da er alt klart, og de kan gå i gang allerede dagen etter med skyting og hva de ellers må gjøre for å klargjøre tomten, sier en oppstemt Hanselmann.

Det er omtrent to år siden kjøpekontrakten ble signert, men ifølge Askøy-ordføreren har innsigelser fra Fylkesmannen i Hordaland forsinket prosjektet med et halvt år.

Oppklaringsmøte

Fylkesmannens formelle innsigelser til reguleringsplanen for det aktuelle området på Florvåg ble sendt 29. august. Onsdag denne uken stilte så Lars Sponheim på Kleppestø for å gå gjennom saken på Knut Hanselmanns kontor. Varaordføreren, rådmannen, næringssjefen og plansjefen i Askøy deltok også.

— Det var et veldig godt møte. Vi gikk gjennom alle sider ved saken, og jeg understreket at dette er en utbygging som vil bety svært mye for Askøy. Det skjønte Sponheim, og før han gikk sa han at dette er ikke noe problem. Han trakk innsigelsene og sa at dette skal gå greit.

Ordføreren sier seg sjeleglad over utfallet.

— Sponheim har fått mye kjeft i lignende saker. Men her synes jeg han fortjener all mulig ros, sier han.