Destinasjon Røros mottok i dag Tourism for Tomorrow— prisen under World Travel & Tourism Councils i Tokyo.

De ble hedret for sitt arbeid for en bærekraftig turisme i regionen, skriver Aftenposten.

Satsing på blant annet lokal mat og miljøsertifiseringer, har plassert dem helt i toppsiktet innen bærekraftig reiseliv på verdensbasis.

Destinasjon Røros har lenge jobbet med et stort kompetanse- og vertskapsløft, synliggjøring av lokalmat, bærekraftig nærings- og produktutvikling, bærekraftig avfallshåndtering og miljøpolicy, samt miljøsertifisering.

Reiselivsdirektør Linda M. Ramberg, sier at dette er en stor og viktig pris for dem.

— Dette er en av de mest profilerte prisene i internasjonal reiselivsbransje. Det er nå fire år siden nøkkelaktører i destinasjonsselskapet deltok i en omfattende strategiprosess som førte til at bærekraftig destinasjonsutvikling ble en av våre fokusområder.

— Jeg er stolt av det engasjementet som medlemmene har vist for dette arbeidet, sier Ramberg.

Prosjektleder for Bærekraftig Reiseliv, Hilde Bergebakken, er stolt og glad over den andre anerkjente internasjonale prisen på kort tid.

— Begge disse prisene skyldes at vår bærekraftige destinasjonsutvikling bygger videre på det arbeidet som er gjort gjennom flere år med å bevare og videreutvikle natur- og kulturarv i regionen. Dette viser at vi må jobbe sammen og med andre for å bygge en «tourism for tomorrow,» sier Bergebakken.

Juryen begrunner tildelingen av prisen med Destinasjon Røros’ arbeid med et bærekraftig reiselivsutviklingsprogram som tar opp i seg sosiale, kulturelle, miljømessige og økonomiske forhold for de mange ulike aktørene og interessentene innen reiseliv i regionen.

Innovasjon Norge mener at denne prisen plasserer Norge og Røros helt i toppsjiktet innenfor bærekraftig reiseliv.

— Vi ønsker å gratulere Røros med denne flotte prisen. Dette er første gang en norsk kandidat har vært short-listed og vunnet en Tourism of Tomorrow pris. Dette synliggjør at arbeidet på dette området blir lagt merke til internasjonalt, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Målet med prisutdelingen er å løfte frem de aller fremste eksemplene innen bærekraftig reiseliv, og gi internasjonal oppmerksomhet til disse.