Under stormen «Nina» fikk et av anleggene til Sjøtroll Havbruk store skader.

— Det kom et hull i en av nøtene til anlegget, og selve stålkonstruksjonen knakk slik at kanten av anlegget lå undert vann, sier seniorrådgiver Hans Haddal i Fiskeridirektoratet.

I den aktuelle noten svømte det 94.000 regnbueørret på mellom 2,5-3,5 kilo.

Anlegget ligger på lokaliteten Angelskår i Osterfjorden.

LES OGSÅ:

Lusebehandlet

Hvor mange som har rømt er fortsatt ikke klart, men en brønnbåt er nå på anlegget for å ta med den gjenværende fisken. Ifølge Haddal, vil de da få oversikt over hvor mange fisk som faktisk har rømt.

Fisken var 19. desember behandlet med lusemiddelet Slice. Etter en slik behandling kan ikke fisken slaktes før det har gått i overkant av 50 døgn, med dagens vanntemperatur.

Fiskeridirektoratet fraråder derfor folk å spise fisken.

Sjøtroll Havbruk har etablert en returordning for rømt fisk.

50.000 laks på rømmen

I tillegg til rømmingen i Osterfjorden bekrefter Fiskeridirektoratet at ytterligere tre anlegg har meldt om rømming etter stormen.

Den ene er på lokaliteten Ospeneset i Lindås kommune. Fra dette anlegget løsnet hele merder og drev innover fjorden. Til sammen var det 65.000 laks med en snittvekt på 6,1 kg i merdene som drev avgårde. Telling viser at 40-50.000 fisk har rømt.

Anlegget eies av Fyllingsnes Fisk.

Mer i Masfjorden

I Masfjord kommune, på lokaliteten Leirvika, har det blitt rapportert om rømming på Engesund Fiskeoppdretts anlegg.

— Vi vet ikke antall rømt fisk ennå, men vi antar at det er en del. Det ble oppdaget en flenge på to ganger tre meter i noten, sier Haddal i Fiskeridirektoratet.

I tillegg har Direktoratet fått melding om rømming fra et anlegg i Hardanger. De vil foreløpig ikke gå ut med mer info om denne rømningen.

Ifølge Fiskeridirektoratet skal godkjente oppdrettsanlegg tåle en 50-års storm. Haddal vil ikke spekulerer i årssakssammenhengene rundt helgens rømninger.

— Det har vært ganske ekstreme forhold, men det er for tidlig å si noe sikkert, og vi må få komme tilbake til dette, sier han.

Det er bare ørreten i Osterfjorden som det er meldt at er behandlet med lusemiddelet Slice. Den rømte laksen kan spises.