— Siden begynnelsen av juli har vi solgt oss kraftig ut av aksjer. Ved inngangen til tredje kvartal utgjorde aksjer 17,7 prosent av plasseringene med rentegaranti. Da september ebbet ut var vi nede i 5,0 prosent, sier Vandvik til bt.no.

Stormkast

Han er tilfreds med forsikringsselskapets utvikling i tredje kvartal, sett i forhold til det svært turbulente markedet. Og han er svært usikker på utsiktene fremover.

— Men selv om det blir nye stormkast, vil vi neppe selge oss ytterligere ned i aksjer. Vi tåler godt å ligge med 5 prosent.

Men han vil vente med å gå tungt inn igjen på børsen til han tror at bunnen er nå.

— Målet vårt er å holde kruttet tørt til vi føler oss trygge på markedet, sier Vandvik.

Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer, og er de tredje største i det norske markedet. Forvaltningskapitalen utgjør 56,2 milliarder kroner. Den fordeler seg med 40,8 milliarder i produkter med rentegaranti, 10,7 milliarder der kundene selv bestemmer investeringsvalget og ca 4,7 milliarder i eiers portefølje.

Pensjon

Vandvik presiserer at nedsalget i aksjer er gjort for å tilfredsstille myndighetenes krav til risiko gjennom stormen.

— I kundeporteføljen for innskuddspensjon er aksjeandelen vesentlig høyere. Typisk for en innskuddskunde med lang tid til pensjonsalder er at 50 prosent av midlene er plassert i aksjer. Men de bestemmer selv hvor høy andelen skal være.

Vandvik opplyser også at stadig flere av bedriftskundene velger innskuddspensjon fremfor ytelsespensjon.

— Løpende premier for innskuddspensjon har nå passert tilsvarende premier for ytelsespensjon, sier han.