Det opplyser Aker Seafoods i en pressemelding sent onsdag kveld.

Bakgrunnen for vedtaket er at Kystvakten under en inspeksjon av Doggi 30. august 2010, avdekket at 8— 9 fisk ble ført ut av fartøyet, ifølge Aker Seafoods. Det ble også avdekket uriktig føring av fangstdagbok for artene piggskate og sandskrubb og at fisk av disse artene ikke har blitt ilandført.

— Dumping av fisk er ulovlig, uakseptabelt og i strid med Aker Seafoods interne retningslinjer. Uriktig føring av fangstdagbok skal ikke forekomme. Selskapet erkjenner at 8- 9 fisk har blitt sluppet ut, og tar kritikk for dette. Forholdene på Doggi er utbedret, og vi har gjennomgått andre fartøyer for å avdekke og utbedre forhold som ved produksjonsavvik kunne føre til at fisk uaktsomt ble ført over bord, sier Olav Holst-Dyrnes, direktør for fangst i Aker Seafoods.

Vedtaket vil ifølge Aker kunne gi en reduksjon i driftsresultatet for fartøyet for 2012 på inntil 5 millioner kroner. Aker Seafoods vurderer å anke avgjørelsen.

— Det er beklagelig at utenforstående parter som deler av mannskapet og ansatte i Norway Seafoods i Hammerfest blir rammet av slikt vedtak. Vi vil vurdere begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet før vi avgjør om vi vil påklage vedtaket, sier Olav Holst-Dyrnes. (©NTB)