Kjell Inge Røkke — 3.841.212.000

Johan Andresen - 2.314.798.000

Olav Thon - 1.986.131.000

Einar Nagell Erichsen - 1.356.592.000

Tharald Brøvig -1.341.388.000

Petter Olsen - 1.297.924.000

Petter C. Sundt 1.284.276.000

Einar Johan Rasmussen -1.104.011.000

Margaret Kierulf - 1.086.228.000

Trond Mohn - 1.031.772.000

RIKEST: Kjell Inge Røkke.