Transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Aker ASA konsernet skal behandles på generalforsamling i Aker Solutions ASA, heter det i en pressemelding fra Nærings— og handelsdepartementet.

— Jeg er fornøyd med at vi har kommet fram til en felles forståelse. Vi har hele tiden ment at transaksjonene hører hjemme på generalforsamling. Alle er tjent med at selskapene nå kan konsentrere seg om å skape verdier og arbeidsplasser, sier næringsminister Sylvia Brustad.

Les mer om Brustads reaksjoner her.

Resultatet av enighet mellom eierne etter ukevis med offentlig krangling, er at transaksjonene blir behandlet på generalforsamling og at Aker, staten, samt svenske Saab og Investor, stemmer for transaksjonene. Dermed får nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) gjennomslag for sitt sentrale krav. Til gjengjeld kommer de omdiskuterte transaksjonene trolig til å bli gjennomført som opprinnelig planlagt.

Eierne enige

Transaksjonene skal presenteres på generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. I tilknytning til dette presenteres også strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene. Dette vil bli behandlet samlet som en vedtakssak på den generalforsamlingen i Aker Solutions ASA som skal behandle obligasjonslånet.

Eierne i Aker Holding er enige om at Aker Holding i generalforsamlingen skal støtte transaksjonene og denne strategien.

— Enigheten som nå er oppnådd innebærer ikke at transaksjonene blir reversert eller at de avtalte vilkår blir endret, men Aker Holding vil be Aker Solutions presentere strategien i tilknytning til de aktuelle transaksjonene på generalforsamling i Aker Solutions ASA, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Reviderer eieravtalen

Aker Holding eier 40 prosent av Aker Solutions ASA. Staten eier dermed, gjennom sine 30 prosent av Aker Holding, indirekte 12 prosent av Aker Solutions. Det har vært strid mellom eierne i Aker holding om både prisen og prosessen fram til transaksjonene.

Enigheten mellom eierne innebærer dessuten at aksjonæravtalen som ble inngått da staten kjøpte seg opp i det daværende Aker Kværner i 2007, skal revideres for å unngå lignende konflikter i framtida.

«En revidert avtale skal sikre at eventuelle nye nærstående transaksjoner som vil kreve en behandling i generalforsamling i Aker Solutions ASA eller datterselskapene etter allmennaksjeloven eller aksjeloven § 3-8, skal behandles slik at de må få tilslutning fra et enstemmig styre i Aker Holding AS», skriver departementet i en pressemelding.

Grei pris

En uavhengig verdivurdering fra den amerikanske banken UBS konkluderer mandag med at prisen for tre av de fem selskapene - Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Odim og Midsund Bruk fra Aker - er ”fair. Det er i tråd med den opprinnelige vurderingen til DnB NOR. De to resterende selskapene, hvor Aker Solutions har økt sine andeler, er ikke vurdert av UBS.

— Det er godt å legge bak seg den uklarhet og usikkerhet som oppsto i kjølvannet av at minoritetsaksjonærer i Aker Holding reagerte på disse transaksjonene. Vi er tilfreds med å få høre at UBS har kommet til samme konklusjon som DnB NOR Markets og uttrykkelig slår fast at transaksjonene er fair, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i en pressemelding.

**Les Hilde Sandviks kommentar:

Brustadbuing**

**Les tidligere BT-leder:

Bondefanget av Røkke**

Saken oppdateres.

Synspunkter på Aker-striden? Del dem med leserne her.