Mye av reduksjonen i driftsinntekter skyldes ifølge selskapet strukturendringer i forhold til datterselskap og salg av skip i 2010.

Både datterselskapene Bluestone Offshore og Technocean har hatt lav inntjening, og førstnevnte ble solgt til Fugro i april. Selskapet fremhever en prestisjetung kontrakt inngått med det britiske forsvarsdepartementet for skipet «Polarbjørn». I tilegg går to nybygg inn i kontrakter fra april/mai, noe selskapet mener vil gi en vesentlig forbedring av resultatet. Flåtefornyelsen på totalt 1,9 milliarder kroner skal fullføres i løpet av de neste 12 månedene.

— Vi er aldri fornøyd med et negativt nettoresultat, men vi er godt posisjonert for å utnytte gode markedsutsikter, sier administrerende direktør Irene Waage Basili.

GC Rieber ASA, resultat per 1. kvartal (beløp i mill. kr)

  2011 2010
Driftsinntekter 100,5 160,5
Driftsresultat 26,8 52,3
Res. før skatt -24,9 30,9