DOF-konsernets flåte består av 67 skip, hvorav 19 er under bygging. Flåten opererer hovedsaklig i Nordsjøen, Brasil og Sørøst-Asia.

I Nordsjøen har det vært tøffe tak for konsernet, både i spot— og Subsea-markedet.

— Spotmarkedet har hittil i år vært meget svakt. Også Subsea-markedet i Nordsjøen har vært utfordrende i 4. Kvartal, sier administrerende direktør i konsernet, Mons Aase.

Aktiviteten i både Brasil og Australia er fortsatt høy, men gir likevel ikke tilstrekkelig lyse fremtidsutsikter.

To av skipene har vært delvis uten inntekter i siste del av 2009 på grunn av oppgradering og seiling til Brasil. Virksomheten i Asia har realisert tap på 20 millioner kroner i kvartalet.

— Selskapet forventer et fortsatt svakt marked de neste månedene. Antall forespørsler er imidlertid økende og dette gir grunnlag for en noe høyere aktivitet de neste måneder, sier Aase.

Konsernet har gjennomført en nedskrivning på totalt 178,5 millioner kroner i 4. Kvartal. 130 av disse er nedskrivning av eierandelen i DOF Installer ASA.

Etter at rederiene fikk medhold av Høyesterett i rederiskattsaken ble 260 millioner kroner tilbakeført til egenkapital.