Mens Odfjell har kjempet en kamp i Russland for å få tilbake penger av det russiske verftet Sevmash , ruller og går tank— og terminalforretningen videre.

Sammenlignet med 2009, falt inntektene i fjor med 25 millioner dollar, til totalt 1239 millioner dollar (ca. 7160 millioner kroner).

Resultat før skatt ble snudd fra pluss til minus. Fasit for fjoråret ble et underskudd på 19 millioner dollar, eller om lag 110 millioner kroner.

Analytiker-ros

Til tross for underskuddet, er finansanalytiker Erik Folkeson Jensen i First Securities fornøyd med tallene som ble lagt frem onsdag morgen.

— Dette er over våre estimater. Resultatene på terminaldelen er stabile, men Odfjell overrasker positivt på tankdelen, sier Folkeson Jensen.

Analytikeren hadde ventet at Odfjell i fjerde kvartal 2010 ville ha samme inntekter som kvartalet før, men isteden økte dagratene med 11 prosent i fjerde kvartal.

Markedet var ikke like imponert. Like etter klokken ti var Odfjell-aksjen ned 1,44 prosent i handelen på Oslo Børs.

Har sikret seg mot dyr olje

I sin resultatrapport skriver bergensrederiet at den gode tendensen har fortsatt inn i 2011, men at fraktratene fremdeles ikke er tilbake på et bærekraftig nivå. Rederiet tror videre at tankterminalmarkedet fortsatt vil være sterkt.

Økte oljepriser gir høyere fraktkostnader for shippingbransjen. Odfjell skriver imidlertid i sin resultatpresentasjon at rederiet i stor grad har sikret seg mot økte bunkerkostnader gjennom kontrakter.

Årsresultat* Odfjell SE
2010 2009
Inntekter 1239 1264
Driftsresultat 169 182
Res. før skatt -19 26

*tall i millioner dollar