Brønnen selskapet nettopp boret i Stordbassenget viste seg å være tom, men Rocksource er involvert i boringen på gassfeltet Norvarg i Barentshavet.

— Vi regner med å gå i gang med en letebrønn i Barentshavet i løpet av fjerde kvartal, og en letebrønn i Norskehavet på nyåret, sier kommunikasjonsdirektør Per Anders Muri i Rocksource.

Helt på slutten av neste år er det planlagt boring av ytterligere en letebrønn i Norskehavet. I alle de fire boreprosjektene er Rocksource inne som partner.

Kapitalkrevende

I kvartalsrapporten varsler selskapet at de jobber for å styrke seg finansielt.

— Det er kapitalkrevende å drive i denne bransjen. Målet er å finne løsninger for mer langsiktige finansieringsforhold, sier Muri.

Rocksource springer ut fra geologimiljøet på Universitetet i Bergen. Fire av fem boringer Rocksource var med på i 2011 endte uten funn, noe som fikk aksjekursen til å stupe. I løpet av 2012 ble Berge Gerdt Larsen storaksjonær i selskapet.

Rocksource* Første kv. 2013 Første kv 2012
Driftsinntekter   7,4 4,6
Driftsresultat - 33 -35
Resultat før skatt - 31 -56

*alle tall i tusen kroner