Driftsresultatet på minus 63,1 millioner kroner er nesten tyve millioner svakere enn samme periode i fjor, går det frem av selskapets kvartalsrapport.

Selskapets produksjon i USA falt noe i kvartalet, og var i gjennomsnitt 954 fat oljeekvivalenter per dag. Letekostnadene på 42 millioner kroner var også lavere enn kvartalet før, men nesten dobbelt så store som første kvartal i fjor.

Rocksource har i første kvartal styrket sin finansielle stilling ved å ha inngått nye kredittavtaler for i alt 650 millioner kroner.

I tillegg ble det i april gjennomført en emisjon som tilførte selskapet 250 millioner kroner i ny egenkapital. Ifølge kvartalsrapporten gjør begge deler at Rocksource er godt skodd for sitt ambisiøse leteprogram.

Rocksource ASA/ beløp i mill. kroner

Resultat pr. 1. kvartal 2010 2009
Driftsinntekter 19,8 29,1
Driftsresultat -63,1 -43,4
Res. før skatt -65,6 -55,3