Bergensselskapet har meddelt Oslo børs at en rettet emisjon har gitt 250 millioner kroner i ny kapital.

Planen var å hente inn 200 millioner kroner. Men interessen blant norske og utenlandske investorer var så stor at selskapet bestemte seg for å utvide emisjonen med 50 millioner.

Lykkelig

— Jeg er lykkelig over responsen vi har fått i markedet. Den suksessfulle innhentingen gjør at det forestående boreprogrammet i 2011 og inn i 2012 er fullfinansiert, er Rocksource-sjef Trygve Pedersens kommentar.

— Vi har nå en sterkere aksjonærbase enn noen gang, og kan rette all vår oppmerksomhet mot det lovende boreprogrammet, sier Pedersen.

**Les også:

Stor tro på nye oljefunn**

Rocksource fristet nye aksjonærer med en stykkpris pr aksje på tre kroner, en tegningskurs som ifølge selskapet innebar fem prosent rabatt i forhold til gjennomsnittlig, volumvektet aksjekurs i januar i år.

Tre kroner stykket

Selskapets ledelse vil foreslå for en ekstraordinær generalforsamling at eksisterende aksjonærer i Rocksource tilbys å tegne seg for inntil 50 millioner kroner i nye aksjer til tre kroner stykket. Disse aksjonærene fikk ikke ta del i den rettede emisjonen.

PENGESTRØM: Adm. dir. Trygve Pedersen i Rocksource har sett millionene trille inn. Nå er boreprogrammet ut år 2012 fullfinansiert. FOTO: Helge Sunde