På spørsmål fra dommer Morgen Berg i Nord-Troms tingrett sa Hermansen seg skyldig etter tiltalen, melder TV 2.

Robert Hermansen er tiltalt for grov korrupsjon etter straffeloven paragraf 276, første ledd. Han sier at han ser fram til å bli ferdig med saken. Han risikerer ti års fengsel.

Hermansen har mellom 2006 og 2008 ved fire anledninger mottatt overføringer på til sammen 4 millioner kroner fra gruveselskapet Store Norskes leverandør Kristian Jebsens Rederi. Han ser likevel ikke på seg selv som korrupt.

— Ikke i forhold til det begrepet som jeg forstår med korrupsjon, sier han.