Selskapet opplyser selv om dette i en børsmelding mandag ettermiddag.

— Det er et «worst case», presiserer administrerende direktør Trygve Pedersen overfor bt.no.

Kjøpte av seg selv

Det bergensbaserte offshoreselskapet har kjøpt tjenester fra datterselskapet Rocksource Geotech AS. Dette selskapet er spesialister på bruk av elektromagnetisme (EM) i tillegg til seismikk for å forbedre leteresultater.

— Den tilnærmingen vi har brukt, mener vi har gitt oss tilgang til de mest spennende blokkene på sokkelen neste år, sier Pedersen.

EM-tjenestene er blitt kjøpt både av Rocksource ASA og deres lisenspartnere.

Kostnader ved olje- og gassleting gir en skattereduksjon på 78 prosent for norske selskaper. Dermed har Rocksource kunnet skrive av utgiftene til datterselskapet på skatten.

- Markedspris

Oljeskattekontoret har stilt spørsmål ved om tjenestene til Rocksource Geotech er priset for høyt.

— Det vil vi bestride. Vi mener at prisene har vært markedspris, sier Pedersen.

Oljeskattekontoret har sendt et varsel om endring i ligningen til Rocksource for årene 2007-2009. Både oljeskattenemnden og klagenemnden for oljeskattesaker skal behandle saken før endelig vedtak foreligger.

Deretter vil Rocksource kunne ta stilling til om de vil fremme saken i rettsapparatet.