Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal i dag behandle klagesaken mot Odd Drevland. Pisken til tilsynsrådet er normalt inndraging av advokatbevilling, men ettersom Drevland allerede har levert inn bevillingen sin, vil en slik reaksjon ha begrenset effekt. Tilsynsrådets arbeid vil likevel ha interesse for politiet i Bergen, som etterforsker Drevland etter at han i november ble anmeldt av Taxi Vest.

— Bokettersynsrapporten vil være et naturlig utgangspunkt for den videre etterforskningen, sier Frode Karlsen, som er leder for økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Politiet har så lagt foretatt seg svært lite i saken, men avventet hva som ville komme frem i forbindelse med tilsynsrådets bokettersyn.

Karlsen forteller at politiet nå er klar for å trappe opp etterforskningen over sommeren.

Flere har fått fengsel

Drevland er i Taxi Vest-saken anklaget for underslag.

Underslag kan føre til fengselsstraff. Ordinært underslag har en strafferamme på inntil tre års fengsel, mens grovt underslag kan straffes med seks års fengsel.

Historien viser at advokater som blir dømt for underslag risikerer relativt strenge straffer:

En advokat (49) som underslo 382.000 kroner fra klientkonto på 80-tallet ble dømt til ett og et halvt år i fengsel, hvorav ett år ble gjort betinget.

En annen advokat (56) ble dømt til ti måneder ubetinget fengsel etter å ha tatt nesten 700.000 kroner fra klientkonto. Han ble også fradømt retten til å praktisere som advokat for alltid.

En 53-årig advokat fikk ett års ubetinget fengsel for å ha underslått 350.000 kroner i forbindelse med oppgjør etter et eiendomssalg for en klient.

Opplysningene er hentet fra Lovdata.

Krever penger tilbake

Bokettersynsrapporten anbefaler at Drevland gjør opp sine forpliktelser i henhold til Taxi Vest. I første omgang vil det bety at tilsynsrådet kan overføre innestående beløp på klientkontoen til Taxi Vest. Ifølge bokettersynsrapporten sto det i fjor høst en halv million kroner på klientkontoen.

— Vi vil stille krav om å få utbetalt restkravet fra Drevland eller hans forsikringsselskap, sier Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen.