Lederen for komité for miljø og byutvikling kan smykke seg med tittelen bystyrets rikeste, skal man tro skattelistene som ble offentliggjort i dag.

Med en formue på 7,7 millioner kroner er Skansen langt foran nestemann på formuetoppen, partifellen Robert Monsen.

Skansen tjente 1.466.601 kroner i 2011, og hadde med det bystyrets nest høyeste inntekt, kun slått av NHH-professor Victor Norman.

Tjener på brannvern

Som komitéleder er Skansen nå frikjøpt på heltid, men i 2011 var han nestleder og lønnet på deltid. Dermed er det alle meste av inntekten i 2011 fra firmaet Skansen Consult AS, som driver med brannteknisk rådgivning. Firmaet har kontorer i flere norske byer, og en omsetning på 32 millioner kroner i 2011.

Dag Skansen er i dag styreleder for firmaet. Gjennom firmaet Skansen Holding eier han 71 prosent av Skansen Consult. I tillegg er han styreleder i firmaet Safety Web, og styremedlem i Bergen Vann KF og C Sundts aldershjem.

Får rike i bystyret

Generelt er det få av bystyremedlemmene som peker seg ut som spesielt rike. Snittinntekten blant de 67 representantene er 469.855 kroner.

NHH-professor Victor Norman tjente mest i 2011, med 1.664.259 kroner. Norman har flere styreverv, deriblant i Umoe Gruppen.

Den tredje bystyrerepresentanten som brøt milliongrensen i skattbar inntekt i 2011, var også fra Høyre. Norvald Bjarne Visnes gikk av som lensmann i Fana i løpet av året. Han er styremedlem i Norsk politilederlag og i Stiftelsen Maritimt Forum.

Høyres Robert Monsen sitter i en rekke styrer, og hadde en formue på 2,5 millioner kroner.

I Aps gruppe er det lederen, Harald Schjelderup, som tjente mest i 2011, med 712.840 kroner. Ruth Brudvik hadde størst formue, med litt over millionen.

I Frp er det Eiler Macody Lund som skiller seg litt ut, med en inntekt rett under millionen og en formue på 1,7 millioner.

Inntekt: 240 kroner

Ved valget i 2011 kom det inn mange unge bystyrerepresentanter, noe som selvsagt skinner igjennom på skattelistene. Erlend Horn (V) presterte å ha null i både inntekt., formue og skatt i 2011.

Høyres Petter Nilsen slo det, men bare så vidt. Nilsens skattbare inntekt var på 240 kroner. Sammen med en formue på drøye 5000 kroner, førte det til en fin smultring i kolonnen for betalt skatt.

Navn (parti) Inntekt Formue Skatt
Victor Danielsen Norman (H) 1 664 259 0 819 881
Dag Skansen (H) 1 466 691 7 711 784 762 814
Norvald Bjarne Visnes (H) 1 127 977 804 010 462 637
Eiler Maciody Lund (Frp) 925 348 1 668 145 368 516
Helge Stormoen (Frp) 880 241 0 365 171
Geir Kaland (H) 838 852 0 366 369
Oddny Miljeteig (SV) 832 465 859 579 335 927
Anne Lorgen Riise (H) 786 304 0 318 853
Tor A. Woldseth  (Frp) 768 532 0 320 708
Robert Monsen (H) 737 708 2 533 195 302 500
Harald Schjelderup (Ap) 712 840 0 294 633
Ragnhild Stolt-Nielsen (H) 701 902 0 277487
Helen Wathle Kongshavn (Frp) 688 560 0 253 603
Trude Drevland (H) 681 149 0 279 313
Therese Christine Hjortland (H) 665 265 0 265 604
Ove Sverre Bjørdal (Sp) 646 704 1 728 276 257 424
Trygve Birkeland (KrF) 646 389 0 253 252
Eivind H. Hermansen (H) 622 837 860 675 238 138
Idun Kristine Bortne (V) 610 222 0 236 475
Ruth Sølvi Brudvik (A) 609 927 1 036 705 234 343
Rune Bakervik (A) 578 712 164 676 232 840
Anette Strand (H) 570 786 0 221 462
Per E Stiegler (A) 570 319 0 210 100
Morten Myksvoll (Frp) 559 796 450 096 186 275
Sondre Leiren Rasch (H) 547 564 0 80216
Thor Brekkeflat (A) 541 123 0 231 709
Tina Åsgård (SV) 488 751 538 707 181 079
Torstein Dahle (R) 476 174 0 192 511
Nils Gunnar Knudsen (A) 474 680 0 184 191
Endre Meyer Tvinnereim (Byluft) 432 460 0 162 856
Atle Fasteland (H) 417 498 0 178 981
Ellinor Therese Kreybu (Frp) 416 106 0 163 524
Marita Moltu (KrF) 415 335 0 144 461
Lise Wergeland Strømmen (H) 410 668 0 144 828
Stig Hammersland (A) 402 646 194 516 153 308
Janne Halvorsen  (Frp) 400 598 0 83 342
Pål Hafstad Thorsen (A) 397 803 0 145 977
Tore Hordnes (H) 394 827 697 669 136 362
Lillian Vangberg  (A) 393 302 54 906 136 896
Anders Skoglund (V) 385 382 0 149 159
Wencke Borge Hystad  (H) 385 191 0 146 889
Julie Andersland (V) 381 544 0 144 058
Harald Berge Breistein (KrF) 380 523 1 000 702 130 617
Peter Christian Frølich (H) 363 884 0 141 438
Kjersti Pettersen Irgens (H) 363 047 0 128 358
Siavash Mirghafari  (A) 348 793 0 136 433
Charlotte Spurkeland (H) 338 339 0 119 404
Kuberan Thurairajah (SV) 324 634 0 120 237
Geir Steinar Dale (A) 302 952 0 109 334
Sondre Båtstrand (MDG) 279 861 0 95 244
Kine Bratli Dale  (A) 261 158 0 96 493
Siw-Anita Lien (A) 252 235 0 84 234
Sentoorvasan Singaravel (H) 249 346 0 89 778
Jan Sverre Stray (H) 241178 0 245 383
Roger Valhammer (A) 234 337 0 72 957
Kristin Akselberg (A) 210 512 452 386 69 738
Kjetil Vevle (A) 156 457 0 49 647
Erik Skutle (H) 146 922 0 51423
Åsta Årøen (V) 132 313 0 44 483
Rebekka Ljosland (KrF) 63 885 0 10 117
Linn K. Rasmussen Engø (A) 53 257 10 068 9 115
Sofie Marhaug (R) 45 586 0 6624
Emelin dos Santos Dias (A) 31 394 7 852 4 858
Madeleine Elise Tennebekk (H) 28 430 0 3589
Heidi R. Lindebotten (A) 15 549 0 1 546
Petter Nilsen (H) 240 5216 0
Erlend Andreas Horn (V) 0 0 0
SLUNKEN LOMMEBOK: Petter Nilsen (H), til venstre på bildet, er en av de unge som kom inn i bystyret i fjor. Han er registrert med 240 kroner i inntekt. Bystyrekollega Jacob Mæhle (til høyre) er for tiden i militæret, og tjente 265 kroner i fjor.
Marthe Amanda Vannebo