Totalt har Ivar Karsten Johannessen, Tom Martin Borge, Oddvar Berge, Magne Olav Berge, Øyvind Tveit og Magne Roar Sangolt opparbeidet seg en likningsformue på godt over en halv milliard kroner. Reelt sett er nok formuen langt høyere.

Felles for disse seks er at de har lang fartstid som ledere i Frank Mohn-systemet. De har alle egne aksjeselskaper som sitter på fra 1,33 til 5,33 prosent av aksjene i Framo Developments AS.

Fire milliarder i utbytte

De siste ti årene har samlet utbytte fra Framo Developments AS vært på over fire milliarder kroner, ifølge selskapets innleverte regnskaper til Brønnøysundregistrene.

Regnskapet for 2010 er ikke levert Brønnøysund ennå, men det er avsatt 810 millioner kroner i utbytte. Det gir Mohn vel 626 millioner kroner i utbytte, de andre deler resten.

Det betyr for eksempel 43 millioner i utbytte både til Sangolt og Tveit, som har de største eierpostene av Mohns nære medarbeidere.

— Lureste jeg har gjort

— Å trekke de ledende ansatte med på eiersiden er det lureste jeg noen gang har gjort, sier Trond Mohn selv.

— Du begynte ganske tidlig med dette?

— Ja, det var vel rundt 1990.Da hadde Trond Mohn for lengst overtatt som sjef i Frank Mohn-konsernet.

— Men det var før jeg hadde overtatt aksjene fra min far. De siste ti prosentene kjøpte jeg vel først rundt ti år senere.

- Lykke for bedriftene

— Hva var filosofien bak å la sentrale medarbeidere få kjøpe seg inn?

— Jeg har alltid sagt at det er bedre å eie litt mindre av en stor kake enn alt av en mindre kake. Når vi ser tilbake på utviklingen i disse to tiårene, er det ingen tvil om at det har vært en lykke for Frank Mohn-bedriftene at disse ti-elleve personene ble aksjonærer.

Magne Olav Berge (59) er en av Trond Mohns trofaste ledere som har tjent seg rik på sin aksjeandel i Framo Developments AS.

— Som aksjonær og eier blir du knyttet nærmere bedriften, ledelsen og de andre eierne. Sett med mine øyne har dette fungert positivt, sier Berge, som er teknisk direktør ved Frank Mohn Fusa AS. Han har 34 år bak seg i selskapet.

- En tillitserklæring

— Når kjøpte du aksjene dine?

— Det må ha vært rundt 1995.

— Hvilken betydning har dette hatt for deg?

— Det er jo en tillitserklæring å få delta på eiersiden, og du får naturlig nok en sterkere tilknytning til virksomheten. Jeg har fått være med på en grei oppgangsperiode i bedriften, sier Berge.

I fjor sto han bokført med 76,6 millioner kroner i egenkapital i sitt eget selskap Mobinvest AS, etter et resultat før skatt på 25,5 millioner.

- Kan forvente mer

Trond Mohn sier det ikke er gitt noe menneske å være på topp i alle saker.

— Å ha medarbeidere rundt seg som også har et eierforhold, gjør at hvis man skulle komme ut i bakke sjø, kan man forvente mer av medeiere enn av personer i et vanlig ansettelsesforhold. Det handler blant annet om langsiktighet og lojalitet.

— Du kjente dem godt da du inviterte dem inn?- Ja, meget godt. De hadde alle vært lenge i konsernet da det skjedde.

— Hvordan fikk du ideen?

— Rieber & Søn-konsernet hadde en lignende ordning. Det var fra dem jeg fikk ideen.

— På bakgrunn av egen erfaring, vil du også anbefale andre industrieiere å gjøre det på samme måten?

— For oss har det som sagt vært en lykke. Men jeg har ikke lyst til å fortelle andre hva de skal gjøre. Du får heller spørre dem selv, sier Trond Mohn.

- Styrket lojalitet

Oddvar Berge (65) er en annen veteran i Mohn-systemet. Han har en eierandel på 1,33 prosent i Framo Developments, og ifølge fjorårsregnskapet i hans selskap – Oliv Invest AS – er egenkapitalen på 37 millioner kroner.

— Jeg er pensjonist nå og har ikke så lyst å snakke om dette, men jeg føler jeg har fått være med å bygge opp selskapet. Som medeier får man samtidig en styrket lojalitet overfor arbeidsgiver, er Oddvar Berges korte kommentar. Han var tidligere daglig leder i Frank Mohn Services AS.

Det lykkes ikke BT å komme i kontakt med de fire andre i Trond Mohns innerste krets.