Bergen Group Rosenberg har inngått intensjonsavtale med SBM (Single Buoy Moorings Offshore Contractors) om arbeid i forbindelse med ferdigstillelse av en mobil offshore produksjons— og lagringsplattform for Yme-feltet.

Endelig omfang av kontrakten er ikke avklart, men kontraktens totalverdi vil ventelig bli noen titalls millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

Plattformen er for øyeblikket under ferdigstillelse i Abu Dhabi. Den skal komme Rosenberg I mai for påmontering av legger og annet utstyr, før den taues til havs for sammenkobling og komplettering. Den skal være ferdig i juli.