Det var familieselskapet til Rieber-familien, Atlantis Vest, som 5. juni i år la inn bud på alle selskapets aksjer. Budet priset Software Innovation til 450 millioner kroner. Selskapet hadde da søkt opptak på Oslo Børs, og budet kom dagen før tegniingsperioden skulle avsluttes. Først i dag er det klart at det var Rieber-familen som la inn budet på det Oslo-baserte selskapet.

Spurte Trond Mohn

— Etter at vi la inn bud, har vi hatt en periode der vi spurte Trond Mohn og han ville være med. Og det ville han, sier Fritz Rieber.

Rieber og Mohn er begge i den situasjon at de nokså nylig har solgt sine familieselskaper og derfor har betydelige kontantbeløp som kan investeres i nye virksomheter.

Software Innovation er den første investeringen av betydning Trond Mohn og Rieber-familien gjør sammen, og de legger opp til å ha en lik eierandel i teknologiselskapet.

De ansatte skal med

— Hvor mye hver av oss vil eie, er ikke klart ennå ettersom de ansatte også har hatt ønsker om å være med på eiersiden. Noe vi ønsker velkommen, sier Fritz Rieber.

— Hva er det som gjør Software Innovation så fristende?

— Selskapet har hatt suksess innenfor digitalisering av informasjon både mot bedrifter og offentlige institusjoner. Da alt var på papir i gamle dager, var det viktig å ha folk som var gode på arkivering. Nå kontrolleres og behandles dokumenter digitalt, men det blir ikke mindre viktig å håndtere informasjonsstrømmen sikkert og effektivt. Det er i dette markedet Software Innovation har en solid posisjon med sterk vekst i det siste. Og det er den viktigste grunnen til at vi finner selskapet så interessant, sier Fritz Rieber.

Langsiktig

— Har dere langsiktige hensikter med eierskapet?

— Fordelen med at vi overtar eierskapet fra fondet Borea Opportunity II, er at vi nå kan eie det over en lang periode, sier Rieber.

Gjennom Borea-fondet har de bergenske milliardærene allerede hatt et indirekte eierskap i selskapet, og kjenner derfor Software Innovation godt.

Indirekte har Rieber-selskapet Atlantis Vest eid rundt fire prosent i selskapet, mens Mohn har eid rundt det dobbelte.

Fornøyd med prisen

Sjefen i Software Innovation, Torstein Harildstad, er godt fornøyd med de to nye eierne.

— Vi er i god form og tror Trond Mohn og Atlantis Vest vil skape et godt miljø for videre markedsutvikling og veskt, sier Harildstad.

Styreleder for selskapet, Trond Valvik, som også er partner i Borea, uttrykker stor tilfredshet med prisen på selskapet.

— Vi får en avkastning på denne investeringen som overstiger 3,5 ganger investert kapital, sier Valvik.

Har vært på børs

Software Innovation ble etablert for 30 år siden og var børsnotert frem til 1. april 2009. Da ble Borea eneeier og innledet en periode med restrukturering, nedbemanning og permitteringer som følge av dårlige tall over lang tid.

Foruten hovedkontoret i Oslo, har selskapet også ansatte i Sverige, Danmark, og et lite kontor i Bergen. De utvikler og selger programvare for informasjonshåndtering bygget på Microsoft-teknologi.