GC Rieber Shipping har inngått en avtale med Kleven Verft om bygging av et høykapasitets seismikkskip, skriver selskapet i en pressemelding.

Seismikkskip gjør geologiske oppmålinger av formasjonene på havbunnen, for å tolke hvor man skal bore etter olje.

Skipet, som er kostnadsregnet til rundt 700 millioner kroner, skal leveres mars 2015 og går rett i en fem års leiekontrakt til Dolphin Geophysical, et selskap som gjennomfører seismiske undersøkelser.

— Denne kontraheringen er ledd i en pågående flåtefornyelse og et ønske om å satse på mer avanserte skip. Vi solgte nylig det eldre 2D skipet «Polar Explorer» og vurderer fortsatt flere investeringsmuligheter, sier adm. direktør Irene Waage Basili i GC Rieber Shipping.

Hun sier seismikk er et strategisk viktig segment for selskapet.

— Nybygget støtter opp under vår ambisjon om å styrke posisjonen i verdikjeden hva gjelder kompleksitet og kapasitet. I tillegg befester vi posisjonen som en ledende og erfaren aktør innen operasjoner i de mer krevende farvann, sier hun.

Avtalen skal endelig godkjennes i styret i selskapet, noe som er ventet å skje innen utgangen av måneden.