Aksjeoppkjøpet forutsetter at GC Rieber AS får minimum 90 prosent eierandel i shippingselskapet GC Rieber Shipping ASA. I dag eier GC Rieber 52,9 prosent av shippingselskapet.

Det var GC Rieber som opprinnelig tok initiativ til fusjonen, og styret begrunner utviklingen med både transaksjonsmessige forhold og markedsutviklingen.

— Fusjonsforhandlingene har pågått en stund, og underveis har det dukket opp krevende tema av prosessuell karakter. Vi hadde en konstruktiv og god tone i i dialogen, men kom til at det ble for krevende. Det er en samlet kommersiell vurdering som har gjort at vi ikke har ønsket å gå videre med forhandlingene og at vi i stedet kommer med dette kontanttilbudet, utdyper styreleder i GC Rieber, Didrik Munch.

Pristilbudet som er gitt er 31 kroner per aksje.

— En fusjon ville integrert selskapene direkte, men kontanttilbud innebærer at aksjonærene får en mulighet til å velge, sier Munch.

Styret i GC Rieber Shipping ASA har ennå ikke rukket å ta stilling til tilbudet om oppkjøp.

— Det er såpass nytt, og vi har ennå ikke mottatt noe formelt tilbud. Men dette er noe vi vil jobbe med å ta stilling til de neste dagene, sier styrets nestleder Trygve Arnesen.

Arnesen vil foreløpig ikke gi noen vurdering av konsekvensen av et eventuelt oppkjøp for shippingselskapet.

— Det er et komplekst bilde med mange interessenter og mange hensyn å ta. Men noe som har vært viktig for oss under fusjonsforhandlingene er hensynet til minoritetsaksjonærene i GC Rieber Shipping, sier han.

Styreleder i GC Rieber, Didrik Munch.
JAN M. LILLEBØ