Markedsdirektør Kristine Aasheim er allerede ute av lokalene på Nøstet, mens salgsdirektør Birthe Drageset jobber i bedriften ut oppsigelsestiden.

Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen bekrefter at de to har sagt opp jobbene sine, men vil ikke gi noen ytterligere kommentarer.

— Ingen er uerstattelige, men det er selvsagt uheldig at to så sentrale medarbeidere slutter. Vi kommer til å erstatte dem, sier Mikalsen.

Intern uenighet

Det er en kjent sak at næringsmiddelbedriften i Nøstegaten siden 2009 har vært gjennom et tøft innsparingsprosjekt, og for en måned siden uttalte konsernsjef Patrik Andersson følgende til BT:

«Mellom 200 og 300 stillinger er rasjonalisert bort i innsparingene. Å se på administrasjon og markedsføring er en naturlig forlengelse av innsparingsprosjektet. Vi utelukker ikke nedbemanninger».

Etter det BT erfarer er blant annet uenighet om strategiske veivalg videre noe av forklaringen på at to toppledere nå har valgt å forlate selskapet, men bildet skal være mer komplekst enn som så.

— Dette har ingen direkte sammenheng med nedbemanningsplanene, sier en kilde.

I prosessen som pågår nå er det flere medarbeidere utover de to direktørene som har valgt å si opp jobbene sine, samtidig som det forhandles om sluttpakker for flere andre.

Svakt kvartal

Rieber & Søn la i mai frem et svakt resultat for årets tre første måneder. En generell nedgang i matvarebransjen fikk noe av skylden for sviktende salg. Samtidig har råvareprisene steget markant.

I forrige uke varslet selskapet Oslo Børs om at de har kjøpt Lierne Bakeri i Nord-Trøndelag. En av spesialitetene til Lierne er lefser, og Rieber & Søn vurderer å flytte produksjonen av Vestlandslefsa fra Os til Nord-Trøndelag.

Det lykkes ikke BT i går å komme i kontakt med de to direktørene som har sagt opp sine stillinger i det bergenske familieselskapet.

Markedsdirektør Kristine Aasheim har hatt ansvaret for selskapets norske merkevarer, mens Birthe Drageset har vært salgsdirektør for den norske virksomheten i matkonsernet.

TREKKER SEG: Salgsdirektør Birthe Drageset.