1. Alle er personlig ansvarlig for informasjon de deler i sosiale medier

2. Husk at taushetsplikt og konfidensialitet gjelder i sosiale medier akkurat som i arbeidsavtalen din.

3. Ikke kritiser samarbeidspartnere eller konkurrenter gjennom sosiale medier.

4. Dersom du omtaler noe tilknyttet vår forretningsdrift, tenk gjennom om det du skriver kan være uheldig for deg, dine kolleger, bedriften eller våre samarbeidspartnere.

5. Vær åpen og fortell at du jobber i Rieber & Søn dersom du uttaler deg om saker innenfor vårt interesseområde.

6. Vis respekt og folkeskikk. Å ta hensyn til andre mennesker og deres syn og

verdier gjelder i sosiale medier på samme måte som i et selskap du er invitert til.

7. Legg aldri ut bilder av eller personopplysninger om andre uten først å ha spurt dem om lov.

8. Ikke legg ut annen informasjon på internett enn det du kan si i en stor forsamling kjente så vel som ukjente mennesker.

9. Oppstår det en krise på arbeidsplassen, er det kommunikasjonsavdelingen som håndterer denne eksternt – også i sosiale medier.

10. Ansatte i Rieber & Søn skal på jobb forholde seg til sosiale medier som arbeidsredskap på lik linje med telefon og epost. Det er da viktig at ansatte skiller mellom hva som er jobbrelatert og hva som er privat.

Sosiale medier kan være en arena for GODE diskusjoner, NYTTIGE råd og tips –

eller en HYGGELIG måte å holde kontakt med gode venner på….

…men man kan ha et godt liv uten sosiale medier også :-)