Fremgangen kommer til tross for lavere salg. Salgsinntektene falt tre prosent til nesten 1,2 milliarder kroner. Driftsresultat økte derimot fra 95 til 110 millioner kroner, sammenlignet med første kvartal året før.

Toros supper og sauser er fortsatt konsernets desidert viktigste produktgruppe, og står for nær 54 prosent av salgsinntektene.

Rieber opererer i en rekke land i Nord-Europa. Nær halvparten av salget skjer på det norske markedet, og salget her holdt seg stabilt i årets tre første måneder. I forhold til samme kvartal i fjor økte salget mest i Polen, mens det gikk mest tilbake i Tsjekkia.

Positiv børsreaksjon

Etter at konsernsjef Patrik Andersson hadde lagt frem kvartalsresultatet onsdag morgen, var Rieber-aksjen en av de få som hadde kursoppgang på Oslo Børs. Som de fleste andre børser, ble også Oslo Børs negativt påvirket av frykten for økonomisk sammenbrudd i Hellas. Ved 12-tiden var likevel Rieber-aksjen opp 1,2 prosent.

Bjarne Rieber-familien er gjennom sitt selskap AS Atlantis Vest største enkelteier, med 44,4 prosent av aksjene. Sammen med enkeltposter eid av Fritz T. og Marianne Rieber kontrollerer familien rundt halvparten av aksjene.

Nest største eier er Orkla ASA med 16 prosent mens Folketrygdfondet eier 9,4 prosent.