Rederiets inntekter i årets første tre måneder økte med hele 65 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet opererer 18 avanserte spesialskip innen offshore og seismikk.

12 av skipene eier rederiet selv. Da inkluderes Armada Seismic der Rieber er hovedaksjonær. Etter et tilbud til minoritetsaksjonærene om utløsning til 26 kroner pr. aksje, eier Rieber nå nesten 96 prosent av Armada.

Planlagt dokking av skip sammen med uforutsette driftsavbrudd senket kapasitetsutnyttelsen noe i kvartalet, men både driftsresultat og resultat før skatt var betydelig høyere enn samme periode i fjor.

GC Rieber eier 50 prosent av Reef Subsea. Dette selskapet hadde underskudd i første kvartal, og Rieber Shipping må bokføre 22,5 millioner kroner av dette.

Men adm. direktør Irene W. Basili i Rieber Shipping regner med positiv resultatutvikling i dette selskapet i andre halvår.

Hun sier videre at flåten til GC Rieber er fullt beskjeftiget, og at selskapet har en kontraktsportefølje på rundt to milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

— Balansert kontraktsdekning, sunn finansiell posisjon og gode markedsutsikter i våre segmenter gir spennende muligheter fremover, skriver Basili i en pressemelding.

GC Rieber Shipping 2012 2011
Driftsinntekter 165,5 100,5
Driftsresultat 30,1 -1,5
Resultat før skatt -4,4 -24,9

* Tall i millioner kroner