Styreleder Helge Midttun sier at styret umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne etterfølgeren. Andersson har selv sagt opp stillingen, og fratrer senest neste sommer.

— Jeg ble ansatt for å lede forbedringsprogrammet «Our Future», og dette er fullført ved årsskiftet. Konsernet står nå overfor en ny strategiperiode som strekker seg frem til utgangen av 2015. Derfor er det et passende tidspunkt for å skifte konsernsjef, sier Andersson i en pressemelding.

Andersson har ukependlet fra Sverige til Riebers hovedkontor på Nøstet i Bergen, og sier at hensynet til familien er en annen årsak til at han velger å slutte nå.

Rieber & Søn, som blant annet eier Toro, har de siste årene blitt rendyrket som et næringsmiddelselskap. Det har betydelig virksomhet utenfor Norge, blant annet i Polen og Tsjekkia.

Styreleder Helge Midttun sier seg tilfreds med de resultatene Patrik Andersson og konsernledelsen har oppnådd gjennom forbedringsprogrammet «Our Future» i de siste tre årene.

— Det har gitt konsernet store besparelser og varige effekter innen innkjøp og produksjon. Programmet har gått som planlagt, sier Midttun.